POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Scopul care este subliniat în Legea Organică 15/1999, din 19 decembrie, de protejare a datelor cu caracter personal face ca GRUPO M CONTIGO S.L. cu CIF B37527900 să informeze utilizatorul cu privire la existența datelor personale înregistrate în GRPI (Registrul General al Datelor Protejate) pentru a îndeplini scopurile legitime ale acestei entități.

TRIMITEREA ȘI ÎNREGISTRAREA DATELOR PERSONALE

Trimiterea informațiilor personale este obligatorie pentru a contacta un individ și a primi informații cu privire la produse și servicii oferite de entitatea mai sus menționată. Individul căruia îi aparțin informațiile declară că are vârsta mai mare de 14 ani.

Refuzul de a oferi datele personale cerute sau refuzul de a accepta prezentele informații cu privire la protecția datelor va împiedica abonarea, înregistrarea sau recepția produselor si serviciilor oferite de această entitate.

În conformitate cu declarația Legii Organice 15/1999, din 13 decembrie pentru protecția datelor cu caracter personal, declarăm că toate datele personale trimise vor fi încorporate în documente aparținând GRUPO M CONTIGO S.L., adresa Concejo 13, 37002, Salamanca, care a implementat toate măsurile de securitate stabilite prin Regulamentul de Dezvoltare din LOPD, decretul roial 1720/2007, din 21 decembrie.

ACURATEȚEA ȘI VERIDICITATEA DATELOR OFERITE

Utilizatorul ce trimite date către GRUPO M CONTIGO S.L. este singurul responsabil de veridicitatea, corectitudinea și exactitatea datelor furnizate și prin urmare eliberează GRUPO M CONTIGO S.L. de orice responsabilitate.

Utilizatorul garantează și răspunde în orice situație de exactitatea, validitatea și autenticitatea datelor personale furnizate și promite menținerea actualizată a acestora.
Utilizatorul este de accord să ofere date complete și corecte la abonare sau înregistrare.

GRUPO M CONTIGO S.L. nu răspunde de veridicitatea datelor provenite din alte surse decât cele proprii și prin urmare nu își asumă responsabilitatea pierderilor ipotetice ce rezultă din utilizarea datelor menționate.

GRUPO M CONTIGO S.L. este exceptată de responsabilitatea pagubelor sau pierderilor ce le poate suferi un utilizator din pricina erorilor sau omisiunilor în datele furnizate către GRUPO M CONTIGO S.L., atât timp cât aceste date provin din surse externe.

FURNIZAREA INFORMAȚIILOR CĂTRE TERȚI

GRUPO M CONTIGO S.L. nu va transmite datele utilizatorilor către terți. În situația în care acest lucru se va întâmpla va fi solicitat acordul scris al utilizatorului afectat înaintea furnizării datelor.

Exercitarea drepturilor de acces, schimbare, anulare, opoziție

Orice formă de comunicare, împreună cu exercitarea drepturilor de acces, schimbare, anulare și opoziție poate fi transmisă prin poștă la adresa: GRUPO M CONTIGO S.L.., Concejo 13, 37002, Salamanca, sau prin email la info@dozadesanatate.com, cu subiectul “Protecția informațiilor”. Pentru a exercita drepturile menționate mai sus și a respecta Recomandările 1/1998, din 19 ianuarie ale Agenției Spaniole pentru Protecția Informațiilor, utilizatorul trebuie să își dovedească identitatea către GRUPO M CONTIGO S.L. trimțând o fotocopie a CĂRȚII DE IDENTITATE sau al alt valabil legal.

MĂSURI DE SECURITATE

GRUPO M CONTIGO S.L. a adoptat măsurile de securitate cerute de ligislație și prevăzute în RD 1720/2007 din Dezvoltarea LOPD. Aceasta posedă mijloace adiționale, cum ar fi firewall-uri de ultimă generație, pa lângă măsurile tehnice ca programele de criptare a informațiilor personale, utilizatori restricționați, politici privind securitatea, utilizatori și parole ce expiră în conformitate cu LOPD și alte sisteme create pentru a preveni utilizarea greșită, alterarea, accesul neautorizat și furtul datelor personale oferite către GRUPO M CONTIGO S.L.
.
GRUPO M CONTIGO S.L. nu va fi responsabil de posibilele daune sau pierderi ce pot surveni din pricina interferențelor, omisiunilor, întreruperilor, virușilor informatici, căderea sau deconectarea liniilor telefonice în operarea acestui sistem electronic provocate de surse externe. De asemenea nu este responsabil de întârzieri sau blocaje în prezentul sistem electronic cauzate de deficiențe sau supraîncărcarea liniilor telefonice sau a CIP (Centrul de Procesare al Informațiilor), în alte sisteme electronice sau Internet, precum și de daunele ce pot fi provocate de terți prin întreruperi ilegale ce sunt în afara controlului entității.

ACCEPTUL ȘI CONSIMȚĂMÂNTUL

Utilizatorul confirmă că el/ea a fost informat/ă cu privirea la protejarea datelor cu caracter personal și a acceptat și consimțit utilizarea acestora de către GRUPO M CONTIGO S.L. pentru scopurile indicate în această Politică de Confidențialitate.

GRUPO M CONTIGO S.L. își rezervă dreptul de a modifica aceasta politică și de a o adapta noii legislații sau jurisprudențe, cât și practicilor din industrie. Pe fondul celor declarate oferă politica pentru a se adapta noii legislații sau jurisprudențe, precum și practicilor din industrie. Pe fondul celor declarate, GRUPO M CONTIGO S.L. va anunța schimbările ce au fost introduse paginii web cu o perioadă rezonabilă înaintea implementării acestora.