Termeni și condiții de utilizare - Doza de Sănătate

Termeni și condiții de utilizare

1. Date de identificare

Conform Legii 34/2002 din 11 iulie, privind Serviciile Societății Informaționale și Comerțului Electronic, se precizează că proprietarul site-ului este GRUPO M CONTIGO SL cu TIN (numărul de identificare fiscală) B37527900, situat la Calle Concejo, 13, 2ºA, 13, 2º a, 37002 Salamanca și înregistrat în Registrul comerțului din Salamanca în data de 20-08-2013, Dosar 146, Volumul 442, Cartea 0, Fișa SA-15157, având adresa de e-mail: [email protected].

2. Acceptul utilizatorului

Acești termeni și condiții de utilizare reglementează utilizarea site-ului deținut de GRUPO M CONTIGO SL. www.dozadesanatate.ro.

Accesul la și utilizarea site-ului implică acceptarea, fără rezervă sau limitare, a acestor termeni și condiții de utilizare și a politicii de confidențialitate, iar utilizarea sa este condiționată de condițiile de mai jos, precum și de legislația în vigoare.

GRUPO M CONTIGO SL își rezervă dreptul de a face, în orice moment și fără notificare prealabilă, modificări și actualizări ale informațiilor conținute de site-ul web, în configurarea și prezentarea acestuia, precum și în condițiile de utilizare și acces la acesta. Utilizatorul se va supune în mod automat condițiilor de utilizare care sunt în vigoare la momentul accesării site-ului, astfel încât acesta ar trebui să citească periodic termenii și condițiile de utilizare.

3. Legislație

Ca regulă generală, relațiile dintre GRUPO M CONTIGO SL și utilizatorii de servicii telematice care există pe acest site sunt supuse legislației și jurisdicției spaniole.

4. Utilizarea și accesul utilizatorilor

Utilizatorul este informat și acceptă că accesul la acest site web nu implică, în nici un caz, demararea unei relații de afaceri cu GRUPO M CONTIGO SL sau cu oricare dintre filialele acestuia.

5. Proprietatea intelectuală și industrială

Drepturile de proprietate intelectuală ale conținutului site-urilor web, design-ul lor grafic, logo-urile și codurile sunt proprietatea GRUPO M CONTIGO SL și, prin urmare, reproducerea, distribuirea, comunicarea publică, transformarea sau orice altă activitate desfășurată cu privire la conținutul site-urilor sale web, chiar dacă sursa este citată, este interzisă fără acordul scris al GRUPO M CONTIGO SL.

GRUPO M CONTIGO SL este deținătorul legitim al drepturilor de utilizare a conținutului publicat pe site, în întreaga lume, printr-un termen perpetuu, absolut și fără limite de orice fel. În mod special și fără a se limita la acestea, GRUPO M CONTIGO SL poate reproduce în totalitate sau parțial, comercializa, difuza, traduce, publica, tipări, modifica, transforma, adapta și actualiza conținutul și încheia contracte cu terțe părți pentru a oferi drept de utilizare, a fi de acord cu distribuirea și chiar a transfera drepturile de utilizare.

6. Conținutul site-ului web

Acest site web este o versiune tradusă și adaptată a Mejor con Salud (www.mejorconsalud.com).

GRUPO M CONTIGO își rezervă dreptul de a actualiza, modifica sau elimina informațiile conținute pe site-urile sale și chiar de a limita sau refuza accesul la astfel de informații anumitor utilizatori.

GRUPO M CONTIGO SL. nu își asumă nicio responsabilitate pentru informațiile conținute de site-urile terțelor părți care pot fi accesate prin “link-uri” sau link-uri de pe orice site web care aparține GRUPO M CONTIGO SL. Prezența “link-urilor” sau a legăturilor pe site-urile web ale GRUPO M CONTIGO SL. este doar pentru scopuri informaționale și nu pentru sugestii, invitații sau recomandări.

Autorii conținutului oferă, în mod voluntar, drepturile de proprietate ale lucrărilor către GRUPO M CONTIGO SL, reproducerea acestora fiind interzisă fără consimțământul sau menționarea sursei originale.

Fiecare autor colaborator este responsabil de propriile articole, precum și de opiniile exprimate în acestea. Toate articolele pe care autorii doresc să le publice sunt revizuite mai întâi de editorul și farmacistul Sara Viruega Encinas. GRUPO MCONTIGO SL nu își asumă sub nicio formă responsabilitatea pentru nicio revizuire sau modificare de conținut ce cuprinde opinii ce pot fi considerate ilicite sau neadecvate. GRUPO MCONTIGO SL nu își asumă responsabilitatea nici pentru conținutul publicat pe site-ul web sau pentru comportamentul utilizatorului privind conținutul publicat.

În cazul în care există conținut care poate încălca drepturile de proprietate intelectuală sau alte drepturi ale terților, GRUPO M CONTIGO SL îl va retrage de pe site-ul web sau va împiedica accesul la acesta ca și când un organism competent a solicitat acest lucru, conform prevederilor actualelor reglementări.

Site-ul web poate conține informații privind probleme medicale și de sănătate. Informațiile conținute în acesta nu au intenția de a înlocui sfatul medicului sau al altui profesionist medical. Utilizatorul nu ar trebui să utilizeze informațiile publicate pe site pentru a diagnostica o boală sau o problemă de sănătate, acesta ar trebui să consulte întotdeauna medicul.

Conținutul site-ului este exclusiv informativ, așadar nu este suficient pentru ca utilizatorul să ia decizii.

6.1 Conținut grafic

Conținutul grafic este acoperit de licența achiziționată prin Fotolia © ShutterStock Inc., iar utilizarea sa respectă termenii și condițiile contractului încheiat cu aceste companii.

Furnizorii de licență păstrează toate drepturile de proprietate și asupra lucrărilor. Astfel de lucrări sunt acoperite și protejate de dreptul de autor, marcă comercială și celelalte drepturi de proprietate intelectuală ale licențiatorilor săi.

Dacă sunteți fotograf și recunoașteți unele dintre fotografiile publicate pe acest site ca fiind ale dvs., vă rugăm să ne contactați imediat. Autorul acestora va fi recunoscut sau vor fi eliminate imediat de pe site-ul nostru, dacă doriți.

GRUPO MCONTIGO SL nu este responsabil pentru posibilele infracțiuni din sfera drepturilor de autor care ar putea apărea din cauza utilizării abuzive de către autorii colaboratori a fotografiilor fără acoperirea licențelor menționate.

Această responsabilitate este rezervată autorilor colaboratori ai dozadesanatate.ro.

GRUPO MCONTIGO SL efectuează verificări exhaustive pentru a evita posibile infracțiuni. Dacă aveți cunoștință de o încălcare a drepturilor de autor, contactați-ne imediat la [email protected]

7. Onestitatea în politica editorială și de publicitate

Misiunea noastră este de a fi un site web aliat, dedicat îmbunătățirii sănătății și bunăstării oamenilor. Ne concentrăm pe furnizarea de conținut accesibil și de încredere ce va fi de ajutor și va servi drept ghid utilizatorilor noștri.

Acest site web este finanțat exclusiv prin închirierea de spații online penntru publicitate. Această finanțare ne permite să acoperim cheltuielile asociate cu operarea site-ului web, angajarea experților colaboratori și actualizările tehnice și editoriale ce oferă continuu o experiență optimă pentru utilizator.

Doza De Sănătate conține publicitate Google. Noi nu controlăm conținutul acestor reclame, iar conținutul nostru editorial este complet gratuit și neinfluențat de publicitate.

Toate reclamele ce se găsesc pe site-ul nostru web sunt marcate în mod clar ca „Advertising” sau „Google Ads”. Atunci când dă click pe o reclamă, utilizatorul va fi condus pe site-ul web al comerciantului.

Noi nu depindem și nu avem nicio relație cu nicio companie. Deși pe site-ul nostru web apar reclame, sub nicio formă acest lucru nu ar trebui să fie considerat o promovare a produsului sau serviciului căruia i se face reclamă, a companiei care îl produce sau oferă sau a oricărei companii care îl distribuie sau promovează. Site-ul nostru web este complet independent și imparțial și nu este asociat cu niciun laborator sau industrie farmaceutică.

8. Renunțare la răspundere

GRUPO M CONTIGO SL nu este răspunzător pentru pagubele rezultate din utilizarea site-ului web sau a oricăror acțiuni întreprinse pe baza informațiilor furnizate de acesta.

Site-ul web se adresează utilizatorilor cu vârsta de peste 14 ani, scutind GRUPO M CONTIGO SL de orice acces și utilizare neautorizată a site-ului.

9. Notificarea încălcărilor

Dacă orice persoană sau entitate consideră că conținutul publicat pe site încalcă drepturile de proprietate intelectuală sau industrială, drepturi de onoare, intimitate, imagine sau orice alt drept, acestea pot comunica acest lucru către GRUPO M CONTIGO SL prin oricare dintre metodele de contact listate pe site, cu subiectul “Încălcarea drepturilor”, și solicita retragerea acestora.

Luați în considerare faptul că este esențial să furnizați următoarele informații:

  • I. Identificarea drepturilor protejate de legislația în vigoare considerate a fi încălcate.
  • II. Identificarea conținutului care se presupune că încalcă drepturile în cauză prin informații suficiente pentru ca GRUPO M CONTIGO SL să identifice astfel de materiale pe site.
  • III. Informațiile de contact (adresa fizică sau de e-mail și numărul de telefon) pentru a permite GRUPO M CONTIGO SL să comunice cu persoana sau entitatea.
  • IV. O declarație conform căreia o astfel de persoană sau entitate susține că informațiile din notificare sunt adevărate și exacte și că este titularul drepturilor ce pretinde a fi încălcate sau că este autorizat să acționeze în numele acestuia.
  • O copie a actului de identitate, a pașaportului sau a altui document oficial care să dovedească identitatea acestora.

GRUPO M CONTIGO SL va examina cererea și dacă consideră că o astfel de persoană sau entitate are motive sau doar cauză de a solicita eliminarea conținutului ilicit, va continua cu ștergerea imediată a acestuia de pe site, astfel încât acesta să nu fie accesibil utilizatorilor, nici măcar din memoria cache.

10. Domeniul de aplicare

Orice conținut, acord, contract sau similar cu cel indicat pe acest site este reglementat de legea spaniolă. Vizitatorii acestui site, precum și orice persoană sau companie care utilizează sau contractează orice serviciu furnizat în acest document, renunță în mod expres la orice altă jurisdicție, va apela la Curtea de Arbitraj a Camerei de Comerț și Industrie din Salamanca, ca un pas înainte de procedurile judiciare în Instanțele din orașul Salamanca, pentru soluționarea oricărei dispute sau litigii care ar putea apărea.