Ce este de fapt metafizica? Vă spunem noi!
 

Ce este de fapt metafizica? vă spunem noi

Metafizica este o ramură a filosofiei care studiază aspecte fundamentale ale realității, inaccesibile cercetării empirice.
Ce este de fapt metafizica? vă spunem noi
Maria Alejandra Morgado Cusati

Scris și verificat de filosoful Maria Alejandra Morgado Cusati.

Ultima actualizare: 29 martie, 2023

Ființele umane au avut întotdeauna dorința de a cunoaște și înțelege realitatea care le înconjoară. Pe lângă recurgerea la cercetarea empirică, studiem aspecte și concepte care transcend experiența (cum ar fi natura ființei, sufletul, Dumnezeu, cauzalitatea, liberul arbitru, etc.). Aceste reflecții arată ce este de fapt metafizica.

Metafizica este un concept ce este dificil de definit. Este o disciplină ale cărei obiecte de studiu au suferit schimbări de-a lungul istoriei. Cu toate acestea, am putea spune că este ramura  elementară  a filosofiei.

Ce este și ce studiază metafizica?

Metafizica studiază unele dintre noțiunile fundamentale cu care înțelegem lumea, precum conceptele de entitate, ființă, existență, obiect, proprietate, relație, cauzalitate, timp și spațiu.

Oamenii de știință își bazează analizele pe observație, experimente, măsurători și calcule. Metafizicienii le bazează pe reflecție. Metafizica nu ignoră rezultatele cercetării empirice, ci mai degrabă trece dincolo de acestea.

Pericolul este ca orice încercare de a depăși experiența să se termine în absurd, după cum au susținut Ludwig Wittgenstein și pozitiviștii logici, care au spus că toate afirmațiile metafizice sunt lipsite de sens.

Metafizica are mai multe ramuri:

  • Ontologie: studiu al ființei
  • Teologie naturală: studiul lui Dumnezeu prin metode raționale
  • Psihologie rațională sau filosofia omului: studiul sufletului sau minții ființei umane
  • Cosmologie filosofică: studiu al naturii spațiului și timpului
Specialist care știe ce este metafizica
Metafizica ia în calcul experimentele empirice, dar merge mai departe de acestea.

Metafizica de-a lungul istoriei

Pentru a înțelege mai bine metafizica, este important să luăm în considerare modul în care s-a dezvoltat de-a lungul istoriei gândirii.

În timpuri străvechi

Încă de la începuturile filozofiei în Grecia (filozofii presocratici), au existat încercări de a înțelege întregul univers folosind un principiu unic și universal (original). Parmenide din Elea (sec. VI-V î.Hr.) este considerat fondatorul ontologiei, deoarece a folosit pentru prima dată conceptul de ființă/entitate într-un mod abstract.

Filosofia  morală a lui Socrate, teoria ideilor lui Platon și studiul primelor cauze ale lui Aristotel sunt propuneri tipice metafizicii. Totuși, niciunul dintre acești autori nu a folosit termenul de metafizică.

Acest termen este atribuit primului editor sistematic al operei lui Aristotel, Andronic din Rodos. El a presupus că, datorită conținutului lor, cele 14 cărți pe care le-a grupat ar trebui plasate după „fizică”. Din acest motiv, a folosit prefixul „meta” (dincolo).

În Evul Mediu

În Evul Mediu, scolasticii au încercat să împace tradiția filozofiei antice cu doctrina religioasă (musulmană, creștină sau evreiască). Bazată pe neoplatonism, metafizica medievală propune „ființa adevărată” și pe Dumnezeu din rațiune pură.

Temele centrale ale metafizicii medievale sunt diferența dintre ființa pământească și ființa cerească, doctrina transcendentală și dovezile existenței lui Dumnezeu. Sfântul Augustin din Hipona și Sfântul Toma de Aquino sunt considerați reprezentanți ai metafizicii medievale.

Modernitate și contemporaneitate

Odată cu apariția modernității, ființa umană și-a schimbat modul de a se percepe pe sine și de a percepe realitatea. Odată cu iluminismul european, au apărut noi teorii interpretative ale existenței, care au extins câmpul de studiu al metafizicii.

Potrivit filozofului german Christian Wolff, metafizica modernă este împărțită în generală sau ontologică și specială. Aceasta din urmă este împărțită în trei ramuri:

  • Filosofia naturii (numită și cosmologie)
  • Filosofia omului
  • Teologia naturală

În perioada contemporană, unii filozofi, precum Nietzsche, au criticat deschis studiile metafizice. Cu toate acestea, Heidegger a revizuit-o sub pretextul de a o modifica.

Probleme pe care le abordează metafizica

Metafizica a început ca un studiu al primelor cauze și al omului în calitate de ființă (ontologie). A ajuns să abordeze și alte probleme legate de realitate, precum existența lui Dumnezeu, natura minții umane sau dimensiunea spațiu-timp.

Realitatea lumii exterioare

Există o lume exterioară? Dacă există, simțurile oferă informații fiabile despre aceasta? Dacă o fac, ființele umane știu sau pot ști cum este? Dacă pot, care este sursa sau baza acestor cunoștințe?

Relația dintre minte și corp

Ființele umane par să aibă proprietăți de două feluri: fizice, cum ar fi dimensiunea și greutatea și mintale, cum ar fi durerea sau a crede că Roma este capitala Italiei. Există multe teorii despre existența și relația dintre proprietățile fizice și mintale.

La o extremă se află idealiștii, care neagă existența proprietăților fizice. Comportamentiştii și materialiștii eliminatori neagă existenţa proprietăților mintale.

Existență

Deși metafizicienii au avut multe de spus despre existența diferitelor lucruri (a lui Dumnezeu, a sufletului, a unei lumi exterioare), nu au abordat prea mult existența însăși, conținutul conceptului de existență sau sensul existenței.

Ei au explorat o taxonomie a teoriilor existenței. O astfel de clasificare poate fi prezentată ca o listă de perechi de teze opuse sau contradictorii despre natură.

Planeta Terra
Lumea și universul sunt două concepte pe care metafizica le abordează dintr-o perspectivă diferită de știința empirică.

Persistență în timp

Se spune că un lucru persistă în timp dacă există în mai multe momente. Deoarece persistența implică faptul că același obiect există în mai multe momente, apare așa-numita identitate în timp.

Teoriile sau explicațiile persistenței pot fi împărțite în două mari tipuri: cele bazate pe ideea că timpul este foarte asemănător cu spațiul și cele bazate pe ideea că timpul și spațiul sunt fundamental diferite.

Metafizica face parte din filozofie

Metafizica este una dintre ramurile fundamentale ale filosofiei. Ea abordează concepte despre noi înșine și realitatea care ne înconjoară, care ne-au ajutat să înțelegem și să găsim sens în ceea ce există.

De-a lungul istoriei, mulți filozofi și gânditori au lansat acuzații de misticism. Ce părere aveți despre metafizică?


Toate sursele citate au fost revizuite în profunzime de către echipa noastră pentru a asigura calitatea, fiabilitatea, actualitatea și valabilitatea lor. Bibliografia acestui articol a fost considerată fiabilă și precisă din punct de vedere academic sau ştiinţific.Acest text este oferit numai în scop informativ și nu înlocuiește consultarea cu un profesionist. În caz de îndoieli, consultați-vă cu specialistul dvs.