Care sunt diferențele dintre filozofie și psihologie?
 

Care sunt diferențele dintre filozofie și psihologie?

Filosofia și psihologia abordează teme comune. Cu toate acestea, sunt două discipline diferite.
Care sunt diferențele dintre filozofie și psihologie?

Ultima actualizare: 01 martie, 2022

Nu este neobișnuit să confundăm filozofia cu psihologia. Până la sfârșitul secolului al XIX-lea, filozofia a fost disciplina însărcinată cu studierea fenomenelor mintale. După lucrările experimentale ale lui Fechner, Helmholtz și Wundt, psihologia a reușit să se impună ca disciplină cu obiective și metode proprii. Care sunt diferențele dintre filozofie și psihologie?

Confuzia poate consta în justificarea faptului că ambele discipline au abordat (și continuă să abordeze) probleme similare. Cu toate acestea, sunt două discipline distincte și bine definite. De aceea, în acest articol, vom explica diferențele dintre filozofie și psihologie.

Definiția filozofiei și a psihologiei

Înainte de a expune diferențele, este important să aflați cont în ce constă fiecare disciplină. În acest caz, Academia Regală Spaniolă definește filozofia ca fiind ansamblul de cunoștințe ce urmărește să stabilească prin rațiune principiile după care este organizată și orientată cunoașterea realității, precum și sensul acțiunii umane.

La rândul său, Asociația Americană de Psihologie (APA) definește psihologia ca studiul minții și al comportamentului. Psihologia este interesată atât de rezolvarea misterelor minții, cât și de aplicarea eficientă a cunoștințelor obținute în domeniul terapeutic.

Acestea fiind spuse, începem să observăm că filozofia are un domeniu de studiu mult mai larg (nimic mai mult și nimic mai puțin decât cunoașterea principiilor realității). Psihologia este limitată, deoarece se concentrează pe studierea psihicului și a comportamentului uman.

Filozofia este o disciplină mai reflexivă și mai teoretică. Psihologia are un domeniu larg de aplicabilitate, în care pune în practică toate cunoștințele obținute și dovedite.

Diferențele dintre filozofie și psihologie

Cele mai notabile diferențe pot fi rezumate după cum urmează.

Specialist ce explică diferențele dintre filozofie și psihologie

1. Metodologia utilizată

Una dintre principalele diferențe dintre filozofie și psihologie este tipul de metodologie folosită. În acest caz, filozofia este independentă de metoda științifică, deoarece lucrează cu categorii conceptuale și relația care se stabilește între ele.

În schimb, psihologia depinde de metoda științifică. Prin urmare, teoriile și ipotezele sunt dovedite prin cercetări și experimente științifice.

2. Obiective

Obiectivul principal al filozofiei a fost întotdeauna crearea de categorii și sisteme filosofice care servesc la explicarea realității (sau realităților) în cel mai bun mod posibil. Prin urmare, această disciplină tinde să studieze un întreg, mai degrabă decât componente specifice.

Psihologia are un obiect de studiu delimitat: mintea și comportamentul oamenilor. Din acest motiv, ipotezele și teoriile pleacă întotdeauna de la organismul uman sau de la subiectivitatea indivizilor.

Nu este obișnuit ca psihologia să se concentreze pe o realitate străină de existența oamenilor, aspect care a fost observat istoric în multe propuneri filozofice.

3. Limbaj folosit

În psihologie, teoriile și ipotezele sunt formulate într-un limbaj consensual, pentru a fi bine primite de comunitatea științifică. Prin urmare, se caută întotdeauna ca sensul cuvintelor să fie în concordanță cu ceea ce a fost deja stabilit.

În schimb, mulți filozofi renumiți au folosit un limbaj propriu în formularea teoriilor și sistemelor filozofice. Același cuvânt sau expresie poate însemna lucruri foarte diferite, în funcție de filozof.

4. Amplitudine

Se spune că filozofia este mama tuturor științelor, pentru că din ea s-au născut disciplinele științifice pe care le cunoaștem astăzi. Filozofia examinează și analizează postulatele teoretice, metodologice și practice.

Psihologia este doar unul dintre domeniile cunoașterii științifice. Deși are legătură cu alte științe (de exemplu, neuroștiință), acestea nu depind de ea pentru a exista. Psihologia nu supune analizei postulatele formulate de celelalte discipline, așa cum face filozofia.

5. Abordarea moralei

O altă diferență între filozofie și psihologie este modul de abordare a problemei moralității. Filozofia, în studiile sale etice, caută să identifice modalitățile corecte de comportament. De fapt, filozofia și-a propus să creeze criterii etice universale, aplicate de toate comunitățile umane.

În schimb, psihologia rămâne în afara acestor dezbateri etice. Oferă informații despre comportamentele care pot fi utile pentru a ne apropia de un scop.

De asemenea, abordarea psihologică a moralității a fost realizată și prin studierea proceselor psihice care operează în spatele comportamentelor morale în diferite culturi. Prin urmare, psihologia nu studiază morala în sine.

Statui din piatră
Filosofia este alcătuită din diverse curente care încearcă să explice realitatea, acoperind multe domenii ale existenței.

Diferite prin formele și aplicațiile lor

Deși filozofia și psihologia împărtășesc cunoștințe despre mintea și comportamentul uman, prima acoperă mult mai mult decât aceste subiecte și nu depinde de metoda științifică pentru a-și stabili postulatele.

Pe de altă parte, psihologia este o disciplină delimitată care depinde de o metodă riguroasă pentru stabilirea corectă a postulatelor. Obiectivul său este promovarea bunăstării oamenilor, folosind cunoștințele obținute și verificate anterior.


Toate sursele citate au fost revizuite în profunzime de către echipa noastră pentru a asigura calitatea, fiabilitatea, actualitatea și valabilitatea lor. Bibliografia acestui articol a fost considerată fiabilă și precisă din punct de vedere academic sau ştiinţific.Acest text este oferit numai în scop informativ și nu înlocuiește consultarea cu un profesionist. În caz de îndoieli, consultați-vă cu specialistul dvs.