Importanța libertății de exprimare și de gândire
 

Importanța libertății de exprimare și de gândire

Libertatea de exprimare și gândire este un drept fundamental al omului care permite existența societăților democratice. În ce constă? Ce o garantează?
Importanța libertății de exprimare și de gândire

Ultima actualizare: 13 aprilie, 2022

Libertatea de exprimare și de gândire este un drept al omului care permite unei persoane sau unui grup să-și mențină și să-și articuleze opiniile și ideile fără teamă de represalii, cenzură sau sancțiuni. Descoperiți importanța libertății de exprimare și de gândire!

Libertatea de exprimare și de gândire este considerată o cerință indispensabilă pentru existența și menținerea societăților democratice. Prin urmare, orice încălcare a acesteia este un atac la adresa acestui ideal de guvernare.

În continuare, detaliem în ce constă libertatea de exprimare, care este importanța acesteia pentru societate și care sunt restricțiile ei pentru garantarea altor drepturi.

Importanța libertății de exprimare și de gândire: un drept al omului

Libertatea de exprimare este cuprinsă în articolul 19 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, care prevede că:

„Orice individ are dreptul la libertatea de opinie și de exprimare. Acest drept include dreptul de a nu fi deranjat din cauza opiniilor proprii, de a investiga și de a primi informații și opinii și de a le difuza, fără limitare a granițelor, prin orice mijloc de exprimare.”

Toți oamenii au dreptul de a se exprima liber cu privire la persoana lor sau alte chestiuni de interes. Au și dreptul de a căuta, primi și difuza informații de tot felul.

Astfel, în orice societate, cenzura, ingerința sau presiunea directă sau indirectă asupra oricărei expresii, opinii sau informații difuzate de mass-media trebuie să fie interzisă prin lege.

Din păcate, această garanție nu este prezentă în toate societățile din lume. Există încă regimuri autoritare care cenzurează orice informație care nu este în ton cu idealurile lor. Ei chiar pedepsesc pe nedrept autorii unor astfel de demonstrații.

Reporter care vorbește despre importanța libertății de exprimare și de gândire

Importanța libertății de exprimare și de gândire

Filosoful John Stuart Mill, în eseul său „On Liberty” (1859) ne spunea deja că, pentru a atinge progresul social și fericirea, fiecare individ, grup de indivizi și popor nu trebuie să se amestece nici în gândirea, nici în exprimarea, nici în acţiunea altuia. Suntem de acord cu Stuart Mill, întrucât libertatea de exprimare și de gândire ne garantează următoarele:

Existența democrației

Democrația este un sistem de guvernare în care cetățenii au suveranitatea asupra afacerilor statului. Pentru aceasta, este esențial ca oamenii să aibă dreptul de a se exprima liber în chestiuni publice și private, prin orice mijloc de comunicare și fără nicio discriminare.

La rândul său, filosoful Alexander Meiklejohn, unul dintre cei mai importanți apărători ai legăturii dintre libertatea de exprimare și democrație, a susținut că un electorat informat este vital pentru ca un sistem democratic să funcționeze.

Pentru ca acest lucru să se întâmple, nu trebuie să existe restricții privind libera circulație a informațiilor și a ideilor. Potrivit lui Meiklejohn, democrația nu va fi fidelă idealului dacă cei de la putere vor manipula electoratul ascunzând informații sau ascunzând criticile.

O societate informată cu adevărat

În conformitate cu cele de mai sus, libertatea de exprimare este cea mai bună modalitate de a garanta accesul la informații veridice pentru întreaga populație. Cenzura opiniilor și ideilor, la discreția unui cenzor, limitează posibilitatea de a evalua întregul scenariu și de a emite judecăți în concordanță cu realitatea.

Cu alte cuvinte, cenzura contribuie la crearea unor opinii părtinitoare, ceea ce crește diviziunea socială și capacitatea de a fi manipulat de cei de la putere.

Promovarea unor politici de stat eficiente

Acest drept implică posibilitatea de a accesa informațiile deținute de organismele publice. Acest lucru permite tuturor cetățenilor să rămână informați cu privire la documentele și statisticile oficiale ale instituțiilor statului, pentru a evalua performanța acestora.

Astfel, accesul la informațiile publice include dreptul de a solicita informații de la agențiile statului. Acest lucru este vital în lupta împotriva corupției și apărarea drepturilor omului.

Libertate academică

Libertatea academică este dreptul fiecărui membru al comunității educaționale (studenți, profesori, cercetători, etc.) de a căuta, dezvolta și transmite liber cunoștințe prin cercetare, studiu, dezbateri și dovezi.

În mod similar, implică interzicerea îndoctrinării printr-un model de gândire, religie sau credință particulară.

Limitele libertății de exprimare

Trebuie să recunoaștem că libertatea de exprimare nu este absolută, deci are limitele ei. Astfel de limitări se referă la calomnie, obscenitate, incitare, încălcare a drepturilor de autor și alte situații care intră în conflict cu alte drepturi și libertăți.

Acestea fiind spuse, suntem liberi să ne exprimăm atât timp cât nu lezăm sau nu facem rău altora. Cu toate acestea, interpretările de vătămare și ofensă sunt relative în funcție de cultura și politica fiecărei societăți.

De exemplu, în Rusia, este considerată infracțiune difuzarea unui lucru legat de mișcarea LGBT. Prin urmare, Rusia restricționează orice astfel de expresie în mass-media.

Interviu la microfon

Libertatea ta se termină acolo unde începe a mea

Libertatea de exprimare este un drept uman esențial pentru progresul unor societăți juste și democratice. Totuși, trebuie să fim conștienți de limitele pe care le presupune acest lucru, întrucât una este să avem dreptul de a ne exprima ideile și opiniile fără a risca cenzura, iar alta este să difuzăm informații care dăunează altora.


Toate sursele citate au fost revizuite în profunzime de către echipa noastră pentru a asigura calitatea, fiabilitatea, actualitatea și valabilitatea lor. Bibliografia acestui articol a fost considerată fiabilă și precisă din punct de vedere academic sau ştiinţific.


  • Climent  J. Opinión pública y libertad de expresión. Revista Boliviana de Derecho [Internet] 2017; [consultado 28 feb 2022]; (23): 240-260. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=427551159009
  • Vega Hugo. El derecho a la libertad de expresión: ¿una limitante al poder estatal? (a propósito del diálogo intersubjetivo en una sociedad democrática). RDUCN [Internet] 2012 [consultado 28 feb 2022]; 19(2): 355-369. Disponible en: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0718-97532012000200012&lng=es&nrm=iso

Acest text este oferit numai în scop informativ și nu înlocuiește consultarea cu un profesionist. În caz de îndoieli, consultați-vă cu specialistul dvs.